Như vậy là chị Tiến của em đã noi gương anh x

Như vậy là chị Tiến của em đã noi gương anh x, quyết không từ chức, vì đoảng phân công, trao cho trọng trách thì ngồi thui.
Xin hỏi cả nhà, từ khi anh x trả lời trước cuốc hội rằng ko quyết không chức, cho đến khi về làm “người tử tế” là bao lâu nhể?