NÓI VỚI CON NGOÀI GIÁ THÚ

NÓI VỚI CON NGOÀI GIÁ THÚ
“Ăn một mình đau tức
Làm một mình cực thân”
Tục ngữ
Con ra đời đã một năm,
Mà cha chỉ mới đến thăm dăm lần.
Tủi, mừng líu ríu đôi chân,
Vội vàng khi đến, tần ngần khi đi.
Ôm ghì con, lệ ướt mi,
Thương con, cha biết làm gì, hở con?
Nhìn cha khóc, mẹ héo hon:
Con ngoài giá thú, ai còn cảm thông?
Chiến tranh thổi sém má hồng,
Không cho mẹ được vì chồng nâng khăn.
Một mình làm, một mình ăn,
Ra vào lủi thủi, gối chăn thẫn thờ.
Xa xa sương khói mịt mờ,
Lưng còng, tay yếu, biết nhờ cậy ai?…
Tháng năm trĩu nặng đôi vai
Mẹ âm thầm gánh mỉa mai miệng đời.
Nhưng… rờn rợn lắm, con ơi,
Tiếng “ngoài giá thú” giết người hơn bom!
Vũng Tàu 10.02.1999
VŨ ĐÌNH HUY
TALKING TO MY ILLEGITIMATE CHILD
“Eating alone, one is filled with grudges and pains
Working alone, one feels one is ill-fated”
Proverb
You’ve been born one year ago
But I could visit you only a few times.
Self-pity and gladness, caused my feet to turn hurried and upset
Hurried when coming, and hesitated when leaving
Hugging you, my eyelids turned wet with tears
Pitying you, what could I do, of my child?
Seeing me weeping, mother turned withering:
An illegitimate child, who could sympathize with?
The war somewhat burned her rosy cheeks
Not allowing her to attend upon her husband.
Working alone, eating solitarily
Walking in and out all alone, and having a dumbfounded conjugal life.
Far away dew and smoke were so dim
Bent back, weak hands, to whom can she depend on?…
Her shoulders bent under the weight of months and years
Mother silently bore the people’s ironical words.
But, a so cold shiver went down my back, oh child,
The term “illegitimate” can kill people quicker than a bomb!
Vũng Tàu 10.02.1999
VŨ ĐÌNH HUY – Translated by VŨ ANH TUẤN