NUÔI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO CON TRẺ

NUÔI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO CON TRẺ
Trong thời đại mà mỗi người có thể học hỏi mọi thứ trên internet. Kiến thức con trẻ học được ở trường vẫn là nền tảng, nhưng không còn là LỢI THẾ CẠNH TRANH trong cuộc sống.
Chỉ có SÁNG TẠO ra những điều mới mẻ mới tạo nên lợi thế dẫn đầu. SÁNG TẠO là một đức tính cần thiết và ngày càng quan trọng trong tương lai. Và thật thiệt thòi cho con trẻ nếu cha mẹ không chú ý nuôi dưỡng và phát triển tính SÁNG TẠO cho con.
Cha mẹ có thể cho con nhiều thứ, nhưng những ĐỨC TÍNH thì chỉ có thể nuôi dưỡng và phát triển từng ngày, từng ngày theo thời gian. Không có một điều kỳ diệu nào có thể ngay lập tức trang bị những đức tính cho con trẻ. Đừng để thời gian qua mau.
FATHER & SON
ĐỒ CHƠI GỖ CHO TRẺ SÁNG TẠO.