“Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ

“Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại. Ắt sẽ thành công!” – Tào Tháo
Các cô bác, anh chị em ai đã tìm hiểu hãy giải thích giúp em lý do lão TT nói câu này đi ạ. Lão nói đúng hay là mình đang sân si ? -_-
Chân thành cảm ơn .. .!