Quán quân The Remix 2017 ghé tham The Sound Pub đầu tiên cảm ơn Em gái nhiều lắm

Quán quân The Remix 2017 ghé tham The Sound Pub đầu tiên cảm ơn Em gái nhiều lắm, casy Bảo Thy !
Từ hôm nay Pub mở bán thử , các bạn nhớ ghé và cho Vệ thêm ý kiến để có thể tạo ra 1 điểm hẹn tuyệt vời cho các bạn nhé .