Rõ là chệch hướng xa lắm rồi

Rõ là chệch hướng xa lắm rồi!
Đi theo con đường mà các nước Bắc Âu đã đi, nhằm mục tiêu là Hạnh Phúc của người dân là chính, thì may mắn 50 năm nữa Việt Nam cơ bản mới có được con người và trình độ tiếp cận hướng về lý tưởng Happy Life của các nước Bắc Âu. Có phải họ đã tiến đến giai đoạn”Ý Thức quyết định Vật Chất” chăng?
Mục tiêu XHCN còn xa vời lắm, nhà nước thì đang không biết hướng người dân đến lý tưởng sống là gì, cho nên họ lao vào kiếm tiền và danh vọng, còn nhiều người thì đang khủng hoảng niềm tin. Cho nên mỗi người, mỗi công dân có lẽ phải cần trang bị, tìm cho mình về mục đích và lý tưởng sống theo ý nghĩa của từ “Happy Life”.
Sống vui vẻ, sống đơn giản và nhẹ nhàng!
Vì “đời là bể khổ”, mà đến khi hết khổ là ta đã qua đời.