Sáng chủ nhật

Sáng chủ nhật, fb nhắc lại phần chia sẻ của 4 năm về trước. Nhanh quá, cíu xiu thời gian nàng đã già đi 4 tuổi cùng #Bssc
Đây là talk có 3 điều đặc biệt:
1. nàng nói về core value cá nhân nhiều nhất trong tất cả các lần xuất hiện đến thời điểm này khi MC hỏi là: làm quá nhiều việc, nhiều vai trò cùng một lúc, vậy chị gọi đó là tham việc, được thể hiện, hay đơn thuần là ham việc. Nàng đã nói tôi không tham việc, cũng không có nhu cầu thể hiện và ham việc cũng chỉ đúng một phần.
2. Nói về bản thân nhiều nhất khi hỏi: khi căng thẳng chị làm gì?
3. Thể sự “nữ công gia chánh” dù chỉ làm món…sinh tố trên sóng truyền hình :-))))