Sáng giờ lu bu nhiều chuyện quá: chuyện ngày mai ra sách viết về nhà văn Lê Văn Thảo ở Hội Nhà văn TP lúc 9 giờ

Sáng giờ lu bu nhiều chuyện quá: chuyện ngày mai ra sách viết về nhà văn Lê Văn Thảo ở Hội Nhà văn TP lúc 9 giờ, tiếp anh Trúc con trai nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu để làm mới loạt sách của cụ, chuẩn bị cho chuyến đi trở lại K của cựu chiến binh trung đoàn nhân kỷ niệm 40 năm chiến tranh Biên giới Tây Nam và bao chuyện linh tinh khác nên quên thông báo là hôm nay Áo Trắng tập 2-2017 đã có mặt trên các sạp quầy báo.
Xin mời: Mại dô. Mại dô.