Sáng sớm 2 mẹ con từ quê lên HN

Sáng sớm 2 mẹ con từ quê lên HN
Người say lả lướt cả con cả mẹ đều nôn
Mà về đến nhà mở tiền ra đếm trả cô Vân mà mắt bạn ý sáng bừng lên, nhảy bổ vào nói: Để Yến đếm cho
Bạn ý kẹp tiền vào nách để nó k bị bay nữa kìa, chịu bạn ý luôn
Gần 2 chục củ mà bạn ý đến mãi k ra vì bạn ý chưa biết mệnh giá chứ bạn ý biết đếm đến 20 rồi đấy nhé
Nửa tháng công nợ đã hoàn thành xong. Giờ quẩy đê anh em ơi