SỐNG TRONG SỢ HÃI

SỐNG TRONG SỢ HÃI
Cuộc sống có quá nhiều căng thẳng, nỗi sợ , chúng ta tiết ra ngày càng nhiều adrenalin, nỗi sợ hãi có mặt ở từng tế bào, chúng neo chồng chất, vắt chéo vào nhau, mỗi khi căng thẳng, rất nhiều nỗi sợ cùng kéo nhau lần lượt quay lại. Chúng ta được ôn bài sợ hãi quá nhiều.
Thích thì 99% chúng ta ko dám nói ra mình thích gì, lại sợ phán xét là ảo tưởng, nói trước bước ko qua, mơ mộng hão huyền, câu chuyện thích gì, mơ ước gì cứ bị nỗi sợ phán xét, thất bại bóp nhỏ dần lại, phủ chồng lên, làm mờ dần đi.
Tóm lại chúng ta đang sống chủ yếu trong sợ hãi, tập trung vào sợ hãi để sinh tồn, phấn đấu, kể cả yêu thương, quan hệ xã hội…
Chúng ta đâu có thời gian để tập trung vào niềm vui thích.
Cơ thể ngập ngụa adrenalin, cortison lấy đâu ra hoocmon hạnh phúc…