TẠO HOÁ ĐÃ AN BÀI

TẠO HOÁ ĐÃ AN BÀI – ĐỪNG CHÊ BAI NÓ
Đừng bao giờ nghĩ ai hơn ai mà khinh miệt người khác, cuộc sống luôn dạy chúng ta phải biết phối hợp cùng nhau mới tạo nên những tuyệt tác.
Con ốc xe rất bé nhỏ và chẳng có trị giá bao nhiêu, tuy nhiên giá trị của nó thì to lớn vô cùng, không có nó gắn kết thì đố ai dám ngồi trên chiếc xe.
Hãy tôn trọng quy luật của cuộc sống, bạn sẽ cảm nhận cuộc đời này tốt hơn, nhẹ nhàng hơn bạn nghĩ.
See Translation