Tiền rác sẽ tăng gấp 8 lần

Tiền rác sẽ tăng gấp 8 lần ?
Nhiều comments hay.
“Vấn đề đưa ra bàn luận rất hay nhưng tôi vẫn còn thắc mắc:
1. Trong các quy định trên thế giới “định nghĩa về chất thải rắn sinh hoạt” thì nhà nước phải có trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho người dân. lý do đưa ra: các sản phẩm người dân mua trong đó đã đóng phí môi trường, ko hà cớ gì phải bắt người dân đóng nữa. vd ở vn: một doanh nghiệp khi sản xuất ra sản phẩm nào đó phải chịu rất nhiều loại thuế và phí (khai thác tai nguyên, xả nước thải, khí thải, trong đó có thuế và phí về môi trường) thuế và phí về môi trường được hiểu là để nhà nước dùng để xử lý chất thải của sản phẩm đó.
2. Nếu bạn mua một sản phẩm, chẳng hạn là chai nước. Trong đó đã có thuế và phí về môi trường, bạn mua bạn là đã trả thuế và phí môi trường, đương nhiên việc vứt bỏ cái vỏ chai mà nhà nước đã thu thuế và phí thì phải xử lý, sao bắt người dân nộp tiếp.Vậy đề xuất trên tôi thấy có vấn đề! nhà nước ép nhân dân quá là chưa đúng so với quy định!!! đây ko hề là báo cấp!!!”