Tình hình là dân ta phóng nhanh vượt ẩu

Tình hình là dân ta phóng nhanh vượt ẩu, tai nạn tăng cao, khoảng cách các trạm BOT như hiện nay là vẫn còn dài lắm, cứ 10km/trạm, tai nạn mà kg giảm em xin thề kg đi ô tô nữa.
Bộ GTVT nên cho các trạm BOT thêm chức năng là trạm cứu hộ và đảm bảo an toàn giao thông thì sẽ hợp lòng dân, thời gian thu phí kéo dài đến khi nào hết tai nạn thì thôi.
Nếu thấy hợp lý đề nghị bộ GTVT cho em một xuất làm trạm BOT trên quốc lộ 1A.