Tôi hay viết những câu xuất phát từ những tình huống liên quan đến nội tâm và tâm linh

Tôi hay viết những câu xuất phát từ những tình huống liên quan đến nội tâm và tâm linh. Vì vậy ai hiểu thì like nhé, còn không hiểu thì vui lòng xin đừng like. Như vậy, thể hiện được chính kiến và sự hiểu biết của mình.
Còn không nên like dạo vì mất thời gian lắm.
# Hiền lành là mạnh mẽ
# An lạc là sức mạnh nội tâm
# Không phán xét là trí tuệ
Cho dù bất cứ ai đi con đường nào hãy ủng hộ họ hoặc ít nhất cũng đừng chỉ trích họ, vì đó là những trải nghiệm tuyệt vời ( người đời hay nói là kinh nghiệm xương máu), mà mỗi người chỉ có thể tự mình cảm nhận mà không dễ gì ai có được.
See Translation