Tôi không tập hay thể hiện sự thân thiện

Tôi không tập hay thể hiện sự thân thiện ! Nhưng đấy là cách sống của tôi 🙂
Chúng ta cùng đứng trên một chổ gọi là Đất ! Nắp mình dưới một vùng gọi là Trời … Ăn một loại hạt gọi là Gạo .. Khi khác thì uống chung một giọt gọi là Nước !!! Vậy cớ sao lại phân biệt màu da , vùng miền , vai vế !!! Hé
Style by: Nguyễn Phước Toàn
Make up : Sang Kim Nguyen
Photo by : để hỏi tên ổng lại hehe
#Soho #CậuBa #NguyenHoangSon
#Jobmylife #kimcom #Streetstyle