TRÁCH

TRÁCH
Đêm qua bạn rời cõi trần
Để vợ con lại với phần buồn đau
Ngày xưa mình uống với nhau
Giờ đây tôi uống những hư hao đời…
Chúng mình sinh bất phùng thời
Rất nhiều dự định tỏ lời cùng nhau
Chúng mình nhìn thế sự đau
Hai bàn tay nắm về sau nỗi buồn
Sáng nay nước mắt chợt tuôn
Nghe tin bạn cõi mười phương độ trì
Cuộc đời bớt thú vị đi
Bạn đi bỏ lại hàng mi vệt buồn
(R.I.P anh Long- đàn anh- bạn tốt của Ấn!)
P/s: Nhà anh Long neo người. Các anh em, bạn bè của Từ Nữ Triệu Vương và anh Long đến hỗ trợ gia đình lúc tang gia bối rối này. Ấn vừa cancel chuyến Hòa Bình để về dự tang. Mọi người liên lạc qua Pham Luong nha!