Tranh thủ hoàn thành khóa học trực tuyến số 07 (năm nay đặt mục tiêu 10 khóa học trực tuyến) ạ

Tranh thủ hoàn thành khóa học trực tuyến số 07 (năm nay đặt mục tiêu 10 khóa học trực tuyến) ạ.
Tên khóa học: Khởi nghiệp trên Internet thành công.
Yêu cầu đầu vào của người học: Chỉ cần biết đọc, biết viết, biết lướt mạng Internet là đủ. Bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có và thành đạt hơn nếu biết chăm chỉ, vươn lên, chịu khó, học hỏi không ngừng, kiên trì, vượt lên số phận, không hài lòng với sự nghiệp hiện tại + công nghệ + với một chút may mắn… rồi chúng ta sẽ ổn – thành công theo một cách nào đó.