Trên thế giới này kẻ cố chấp sống lâu năm thì thường được quyền uy

Trên thế giới này kẻ cố chấp sống lâu năm thì thường được quyền uy, có nhiều kẻ yêu và ghét. Nhưng khi nhiều người chỉ muốn có đổi thay thì mơ chuyện không có không đâu. Ngài muốn thu phục kẻ này bằng con tim. Nếu một kẻ như vậy không còn thì loạn xà ngầu ngay. Nên phải còn kẻ mạnh và cố chấp đó. Nhưng nếu nó nhận ra và thay đổi thì sẽ là rạng danh lịch sử của kẻ đó và kẻ theo y. Tự làm kẻ đó thay đổi là khó nhất. Nên Ngài luôn vất vả nhất với những kẻ cố chấp cứng đầu đó. Chỉ mình nó thay đổi mà bao người được cảm nhận sự đổi thay.
Sao viết cái này a?
Soi gương thấy mình cũng mất bao công Chúa thay đổi nhưng thay đổi mình còn dễ. Cái cố chấp, cứng cổ của mình còn ít. Và mình nghĩ kiểu này cứ tiếp diễn sẽ lôi thôi. Vì có phải chỉ trong nhà đâu, ngoài ngõ cũng loạn xà ngầu. Mà mong mấy ông Tàu Phá Băng thay đổi thì do ơn Chúa nhưng đôi khi cả do cái gì tác động vào, vì sao loạn các ngầu quá vậy?
Do chẳng mấy ai biết giữ lấy con tim mình và duy trì nó bền, ổn định. Và không mấy ai thăng hoa trí óc mình để khỏi trở nên cứng cổ, cố chấp.
Hy vọng TPB sẽ làm nên lịch sử lớn cho thế giới nhân loại này❤️
Và ❤️❤️❤️❤️❤️❤️