Từ ngày bán online đến giờ mình chưa bao giờ dám nghĩ là có ngày mình sẽ được cầm trên tay tấm thiệp mời có dòng chữ Phân Phối như thế này

Từ ngày bán online đến giờ mình chưa bao giờ dám nghĩ là có ngày mình sẽ được cầm trên tay tấm thiệp mời có dòng chữ Phân Phối như thế này..dù biết chỉ là mới bắt đầu và bản thân còn yếu kém rất nhiều so với các chị e trong hệ thống nhưng e sẽ cố gắng hết mình để đưa team Miền Tây đi lên sẽ không phụ lòng chị Linh Huong Nguyen và chị Trần Hiền đã tin tưởng e.
Ko có con đường nào trãi đầy hoa hồng sẳn cho chúng ta bước đi mà phải do bản thân chúng ta cố gắng nổ lực tự trãi từng cánh hoa nhỏ cho mình.
#mayruamatFlawless
#teamMienTay