[TUYỂN MOD

[TUYỂN MOD – KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM]
Hiện tại do số lượng chuyên mục của KNVN tăng nhanh nên đội ngũ ban quản trị cần tăng thêm để đảm bảo mọi thứ tốt hơn!
Ban quản trị cần tuyển 05 Mod phụ trách các chuyên mục của KNVN
Công việc chính : nhắc nhở những thành viên comment sai chuyên mục . Sau khi nhắc nhở mà vẫn tái phạm thì bannick.
Điều kiện: có thời gian online ít nhất 4h/ 01 ngày và hiện đang sống ở Hà Nội
Đăng ký theo mẫu:
Họ tên:
Nơi ở hiện tại:
Thời gian online:
SĐT :
Mail:
Ban quản trị sẽ xem xét kỹ lưỡng và chọn lựa! Sau khi chọn lựa sẽ thử việc 2 tuần trước khi làm Mod chính thức!
BAN QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG BÁO!