Vô chỗ massage chân quen thuộc

Vô chỗ massage chân quen thuộc, tự nhiên thấy cũng tên đó, bàn ghế đó nhưng nhân viên này kia khang khác…
Mềnh bèn hỏi, phải đây là Tiệm XYY ngày trước anh hay đi không em!
Em tiếp tân bẽn lẽn cười trả lời: dạ không anh, cũng y hệt vậy nhưng đổi chủ thôi, anh cứ vào trãi nghiệm kỹ thuật của bọn em, đang có giá khuyến mãi…
Tôi đi ra ngay và luôn! Nếu bọn em thật sự có kỹ thuật ngon, chất lượng tốt, thì tự lấy tên mới, và dõng dạc tuyên bố tôi khác thằng cũ! Còn cái trò lập lờ đánh lận con đen, cho khách lầm tưởng như vậy đã tố cáo anh làm ăn chả ra con mịa gì cả!
Các bạn nhớ nhé, làm ăn mà gặp đứa LƯU MAMH thì chắc chắn sản phẩm dịch vụ nó chả ra đám ôn gì đâu! Đừng ham rẻ để ôm hận nha chưa!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >
Ps: qua lại chi nhánh khác của chỗ gốc, họ nói bị lấy lại mặt bằng và chũ nhà mở y vậy! Nhục !