Vợ là cục nợ mà suốt đêm lọ mọ facebook thì sớm mai ngủ dậy timeline nhà chồng cháy khét lẹt

Vợ là cục nợ mà suốt đêm lọ mọ facebook thì sớm mai ngủ dậy timeline nhà chồng cháy khét lẹt. kaka.
Người ta nói yêu lắm thì rành hay cắm. Mà cắm thì phải cắm cho đau.
Trai mà đào hoa thì lắm ẻm theo
Gái mà thuyền quyên thì lắm anh chờ
Giai hoa đào mà gặp thuyền quyên gái thì cười trừ, tỏ nhau như bát nước úp ngược, chảy hết thì rõ tường vân vết chứ đợi chi giấu nước tràn đầy ghen chi được nựa.
Tặng ku bạn tri kỉ, kiếm bạn mần vợ đêm lo ngay ngáy con vợ nó rình, kiếm vợ mần bạn ngày lo ngay ngáy con bạn hỏi han. Haha
See Translation