Xã hội vẫn mặc nhiên coi việc chăm sóc

Xã hội vẫn mặc nhiên coi việc chăm sóc, hỗ trợ chồng con và các thành viên của hai bên gia đình nội ngoại là trách nhiệm hoàn toàn của người phụ nữ. Đây là một trong những kết luận được rút ra từ nghiên cứu hơn 8.000 phụ nữ thuộc 9 tỉnh, thành.
Báo cáo kết quả nghiên cứu “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam” của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) vừa được công bố tại Hà Nội ngày 7/3.
Do các quan niệm này đã ăn sâu, bám rễ khá lâu nên nhiều người phụ nữ ở Việt Nam thường sẵn sàng hy sinh hạnh phúc và cả sự tiến bộ của mình để làm tròn vai trò chăm sóc gia đình. Thực tế đó đã hạn chế các cơ hội của họ trong học tập, theo đuổi sự nghiệp, tham gia hoạt động xã hội và chính trường. Hơn 20% số phụ nữ tham gia cuộc khảo sát không làm việc tại thời điểm khảo sát vì lý do phải chăm sóc gia đình so với tỷ lệ 2% ở nam giới. Hơn nữa, trong số những người đang làm việc, phụ nữ tập trung nhiều hơn trong các lĩnh vực nông nghiệp hoặc trong khu vực phi chính thức. Kết quả là có nhiều phụ nữ phải tự chi trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thực tế là chỉ có 1/5 trong số những người làm việc trong khu vực tư nhân và khoảng 5- 6% số người làm việc trong khu vực phi chính thức có bảo hiểm xã hội và ít hơn một nửa của hai nhóm này có bảo hiểm y tế. Rõ ràng là quyền và tiếp cận của phụ nữ đối với phúc lợi xã hội và an sinh xã hội đã bị hạn chế rất nhiều, bao gồm cả những quyền lợi được hưởng khi mang thai và sinh con.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng ISDS, chia sẻ: “Phát hiện của nghiên cứu này giải thích vì sao những tiến bộ trong bình đẳng giới lại không tương xứng với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Có một bộ phận đáng kể người Việt Nam dù học vấn cao, sống ở thành phố nhưng vẫn duy trì các quan niệm bất bình đẳng về giá trị và vai trò của phụ nữ và nam giới. Họ vẫn coi trọng con trai hơn con gái và cho rằng giá trị cốt lõi của người phụ nữ nằm ở sự hy sinh cho gia đình”.
Bản báo cáo khuyến nghị rằng, để giải quyết bất bình đẳng giới ở Việt Nam, cần thay đổi những quan niệm truyền thống cứng nhắc về giá trị và vai trò của phụ nữ, khuyến khích nam giới chia sẻ công việc gia đình, thúc đẩy tính tự chủ của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ mạnh dạn nắm lấy vai trò lãnh đạo cả trong gia đình và ngoài xã hội.
Đọc toàn bộ bài ở link dưới đây.
#vieckhongluong, #viecnoitro, #lanhdaonu
See Translation